Vzhľadom na veľké lákadlo e-shopov v  podobe  povianočných zliav, ktorému budeme tieto dni všetci intenzívne  čeliť, Vám v tomto článku priblížime možnosti odstúpenia od zmluvy ako spotrebiteľovi v prípade, že daný nákup nedopadne úplne podľa Vašich predstáv.

Ak ste si hneď po prečítaní úvodu tohto článku položili otázku kto je to vlastne spotrebiteľ a čím ste ním aj Vy, zamysleli ste sa správne, nakoľko nie každá kúpna zmluva je zároveň aj spotrebiteľská.

Kto spadá pod definíciu spotrebiteľa?

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba (nikdy nie spoločnosť, organizácia a ani živnostník), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej činnosti nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti – čo v praxi znamená, že ak si napr. objednáte tovar z pohodlia domova cez ktorýkoľvek e-shop, ktorý je de facto  v pozícii dodávateľa vykonávajúceho podnikateľskú činnosť, práve ste uzatvorili spotrebiteľskú kúpnu zmluvu na diaľku.

Odstúpenie od zmluvy

A teraz si predstavte situáciu, že doručený tovar nenaplnil Vaše očakávania, prípadne, že ste si v návale nákupnej horúčky vybrali ten nesprávny alebo množstvo iných dôvodov, kvôli ktorým budete chcieť tovar ihneď vrátiť. Tento inštitút posilňujúci práva spotrebiteľa však môžete využiť ešte pred samotným dodaním vami objednaného tovaru.

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Vám ako spotrebiteľovi umožňuje odstúpiť od zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu, do 14 kalendárnych dní avšak za podmienky, že daný predajca si splnil informačnú povinnosť o možnosti odstúpenia od zmluvy. Takéto poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa, či formulár si zväčša môžete nájsť v e-maily „Dostali sme Vašu objednávku!“.

Lehota v rámci ktorej musíte informovať predajcu o odstúpení od zmluvy začína plynúť dňom, kedy ste si tovar prevzali a mali možnosť riadne prezrieť – deň kedy ste si fyzicky Vy alebo Vami zvolená 3. osoba prevzali tovar od kuriéra.

Aké sú povinnosti zmluvných strán po odstúpení od zmluvy?

Po tom čo ste uplatnili Vaše spotrebiteľské právo, nasleduje vzájomné vrátenie si poskytnutých plnení medzi Vami a predajcom keďže zmluva sa zrušuje od začiatku, a teda s účinkami ako keby ani nevznikla. Ich znenie Vám prinášame v nasledujúcich bodoch:

  • Odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy je Vám predávajúci povinný v lehote 14 dní vrátiť všetky platby, ktoré od Vás prijal, pričom slovné spojenie „všetky platby“ zahŕňa aj poistenie objednávky, náklady na dopravu, dodanie a poštovné – to však platí do miery najlacnejšieho spôsobu doručenia tovaru.
  • Vy ako spotrebiteľ ste povinný taktiež v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci však môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby (napr. kuriérskou spoločnosťou). Náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy pokiaľ predávajúci nesúhlasil s tým, že ich bude znášať sám.

Na záver dúfame, že tento článok Vám poslúži aj ako užitočný návod na využite inštitútu odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku nakoľko ide o veľmi frekventovaný právny úkon, s ktorým sa dozaista stretne aspoň raz každý spotrebiteľ.