Novela zákona o cestnej premávke účinná od 1. marca 2022, priniesla do praxe univerzálny zákaz parkovania motorových vozidiel na chodníkoch, okrem výslovne označených oblastí. Pravidlo, ktoré odteraz zakazuje parkovanie vozidiel na chodníku, sa stáva aktuálnym a zakazuje státie na chodníku v prípade, že to výslovne dovoľuje dopravná signalizácia.

Od nedele sa tak vodiči už musia riadiť novými normami, keďže ukončenie prechodnej fázy prinieslo koniec parkovaniu na chodníkoch podľa starých pravidiel.

Parkovanie áut na chodníkoch je odteraz zakázané, dokonca aj v prípadoch, kedy zostáva voľný priestor 1,5 metra, ak to nie je v súlade s dopravným značením.

Výnimky zo zákazu platia len pre bicykle, motocykle a elektrické kolobežky. 

Hoci tento zmenený cestný zákon nadobudol účinnosť pred viac ako rokom, prechodné obdobie, ktoré umožňovalo parkovanie na chodníkoch v súlade so starými pravidlami, platilo len do 30. septembra 2023. Úprava bola koncipovaná tak, aby poskytla samosprávam dostatočný čas na riešenie problému s nedostatkom parkovacích priestorov a prípravu na implementáciu takzvanej „chodníkovej novely“.

Na zavedenie obmedzenia parkovania na chodníkoch reagovali samosprávy rozličným spôsobom. Niektoré z nich sa rozhodli označiť chodníky v istých oblastiach dopravnými značkami, umožňujúcim parkovanie. Iné mestá plánujú zaviesť jednosmerný premávky na určitých uliciach alebo uplatňovať regulované parkovanie. Na dodržiavanie nového zákona budú dohliadať mestské hliadky. S implementáciou novej legislatívy mestá a obce predpokladajú vyššiu pracovnú záťaž mestských policajtov.

V prípade, že majitelia vozidiel porušia zákaz parkovania na chodníkoch, hrozí im pokuta. Avšak, v mnohých mestách majú policajti v úmysle riešiť prípadné prehrešky v prvých dňoch prostredníctvom rozhovorov s vodičmi..