Konkurenčná doložka je ustanovenie pracovnej zmluvy, ktoré obmedzuje právo zamestnanca vykonávať podobnú prácu pre iného zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru s pôvodným zamestnávateľom. Primárne sa teda týka ochrany zamestnávateľa pred konkurenciou zo strany bývalého zamestnanca.

Konkurenčná doložka sa môže vzťahovať na určitú dobu po skončení pracovného pomeru, alebo aj na určitú oblasť alebo konkrétnych zákazníkov. Jej cieľom je chrániť zamestnávateľa pred konkurenciou a udržať si svoju konkurenčnú výhodu.

V Slovenskej republike je upravená zákonom a jej použitie musí byť v pracovnej zmluve písomne dohodnuté medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zákon stanovuje aj niektoré podmienky pre jej platnosť a obsah, ako napríklad maximálnu dĺžku platnosti alebo výšku náhrady pre bývalého zamestnance za obmedzenie konkurencie.

Konkurenčná doložka môže byť veľmi jednoducho rozporovaná, ak nie je pripravená a aplikovaná v súlade so zákonom. Napríklad, ak je jej platnosť neprimerane dlhá alebo náhrada za obmedzenie konkurencie je neprimerane nízka, môže byť súdom vyhlásená za neplatnú.

Zamestnanci sa musia v súvislosti s konkurenčnou doložkou riadiť pravidlami pracovnej zmluvy a Zákonníkom práce. Ak zamestnanec poruší ustanovenia konkurenčnej doložky, môže mu hroziť pokuta alebo náhrada škody.

Je dôležité, aby zamestnanci pochopili základné aspekty konkurenčnej doložky a aby si boli vedomí svojich práv a povinností v tejto oblasti. Na druhej strane, aj zamestnávatelia by mali byť opatrní pri stanovovaní podmienok konkurenčnej doložky a riadiť sa zákonnými obmedzeniami.