Rozchod partnerov prináša so sebou mnoho otázok a problémov, najmä ak ide o otázky týkajúce sa výživného pre deti. Aj keď sa rodičia dohodnú na výške výživného a jeho pravidelnom platení, niekedy sa môže stať, že jeden z rodičov nedodrží svoju povinnosť a nedoplatí výživné. Čo v takom prípade môže robiť druhý rodič a ako sa k tejto situácii postaviť?

V prvom rade, dôležité je mať na pamäti, že výživné predstavuje povinnosť rodičov a predovšetkým záujem dieťaťa. Ak jeden z rodičov nespláca výživné v plnej výške, môže to mať závažné následky na finančnú situáciu druhého rodiča a v konečnom dôsledku aj na výchovu dieťaťa. Preto sa odporúča, aby sa nedoplatky na výživnom riešili čo najskôr.

Najskôr by mal byť rodič, ktorý nedodržiava svoju povinnosť, upozornený na nedoplatok a vyzvaný, aby výživné splatil. Ak to však nepomôže, existuje niekoľko možností, ako sa k situácii postaviť.

Jednou z možností je exekučné konanie. V prípade, že má druhý rodič rozhodnutie súdu, ktoré stanovuje výšku výživného, môže uplatniť pohľadávku exekučne. To umožní, aby exekútor vymáhal nariadené plnenie v rámci výživného, vrátane záujmov a nákladov súvisiacich s vymáhaním. Exekútor môže použiť rôzne spôsoby na vymoženie výživného, ako je napríklad zablokovanie bankového účtu, záväzné opatrenie alebo dokonca predaj majetku.

Okrem toho, druhý rodič môže podať trestné oznámenie pre nedodržanie povinnosti platiť výživné. Ak rodič úmyselne neplatí výživné a nevyhovuje výzvam na jeho splatenie, môže sa jednať o trestný čin a reálnu hrozbu uväznenia.

Vždy je potrebné posúdiť konkrétnu situáciu a rozhodnúť sa pre správne riešenie. V mnohých prípadoch pomôže k náprave už samotná skutočnosť, že osoba, ktorá má dlh na výživnom je upozornená na porušovanie svojej povinnosti zo strany advokátskej kancelárie v výzvou k náprave.

Je dôležité mať na pamäti, že výživné predstavuje základnú povinnosť rodičov a mali by sa snažiť splácať ho v plnej výške a včas. Ak sa vyskytnú ťažkosti, rodičia by mali komunikovať a snažiť sa nájsť spoločné riešenie.