Už túto sobotu, 21.01.2023, dostane každý plnoletý občan možnosť rozhodnúť o zmene znenia Ústavy prostredníctvom inštitútu referenda ako nástroja priamej demokracie vo volebných miestnostiach od 7:00 do 22:00. Cieľom referenda teda je vo svojej podstate zabezpečiť občanom štátu, aby bezprostredne spolupôsobili na politickom živote Slovenska a rozhodovali tak o dôležitých otázkach verejného záujmu. Referendá ako také, však často súvisia s politickým bojom, čo im v našej krajine uberá na vážosti, akú by si referendá z pohľadu teórie práva zaslúžili.

Vyhlásená referendova otázka, na ktorú voliči odpovedajú iba ÁNO/NIE sa bude týkať dĺžky volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“

Za 30 rokov existencie Slovenska ako samostatnej republiky bude nadchádzajúce referendum už deviatym v poradí. Zo všetkých doteraz uskutočnených bolo úspešné iba jediné (s relatívne tesnou účasťou 52%) a to o vstupe Slovenska do Európskej Únie v roku  2003. Táto skutočnosť je odrazom podmienky platnosti referenda – musí sa ho zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov – čo v našom prípade predstavuje 2.2 milióna voličov – a samozrejme väčšina zúčastnených musí „byť ZA“. 

Posledné konajúce sa referendum bolo v roku 2015 s účasťou len 21% oprávnených voličov.  Pri referende teda na rozdiel od iných volieb inštitút, záleží predovšetkým na tom, či sa občan vôbec rozhodne zúčastniť. Nesúhlas vyjadrený neúčasťou sa totiž, so zohľadnením dlhodobých štatistík, javí ako oveľa efektívnejší než účasť s nesúhlasom.