Optimalizácia podnikania

Klient, ktorý podnikal ako živnostník nás oslovil so žiadosťou o pomoc týkajúcej sa zmeny právnej formy podnikanie zo SZČO na spoločnosť.

  • Rok: 2021
  • Klient: fyzická osoba
  • Oblasť: obchodné právo

Riešenie​

Po konzultácii s klientom, oboznámení sa s prípadom a rozhodujúcimi skutočnosťami prípadu sme zhodnotili, že takáto zmena by pre klienta a účel jeho podnikania nebola vhodná a navrhli sme klientovi alternatívu, ktorá je podľa nás najvhodnejšia – kombinované podnikanie spočívajúce v čiastočnom  podnikaní ako SZČO (živnostník) a čiastočnom podnikaní ako s.r.o. (spoločnosť).

Následne sme vypracovali potrebné dokumenty podľa živnostenského zákona a obchodného zákonníka potrebné na zmenu a zaregistrovanie takýchto foriem podnikania a po ich vypracovaní a skompletizovaní sme podali žiadosť o zmenu živnosti na živnostenský úrad a žiadosť o zápis spoločnosti do obchodného registra. Vďaka našim nadštandardným vzťahom s týmito inštitúciami zmena aj zápis prebehol v minimálnom čase a bez akýchkoľvek komplikácii. 

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. Mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 748 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám