Prejednanie novoobjaveného dedičstva​

Klient sa na nás obrátil so žiadosťou o pomoc pri vyporiadaní dedičstva, nakoľko narazil na majetok predka a nevedel, ako postupovať.

  • Rok: 2020
  • Klient: fyzická osoba
  • Oblasť: dedičské právo

Riešenie​

Po prevzatí prípadu sme sa oboznámili s rozhodujúcimi skutočnosťami prípadu, s majetkom, ktorý nebol vyporiadaní a lustráciou registrov sme narazili na ďalší majetok poručiteľa, ktorý nebol predmetom pôvodného dedičského konania. Následne sme podali na súd návrh na prejednanie dedičstva, doplnili sme potrebné dokumenty súdu a ten rýchlo ustanovil notára, pred ktorým následne prebiehalo dedičské konanie a s ktorým sme ďalej komunikovali.

S klientom sme sa zúčastnili na predbežnom prejednaní dedičstva, kde notár predbežne zisťoval aktíva a pasíva poručiteľa ale aj okruh dedičov. Pri prejednaní dedičstva sme dedičom pomohli sprostredkovať dohodu dedičov, ktorá bola so zohľadnením prejednávaného majetku pre nášho klienta veľmi výhodná. Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o schválení uvedenej dohody dedičov sme dohliadali na celý proces realizácie dohody a následne po ukončení informovali klienta o tom, že vec je vybavená.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. Mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 748 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám