Strata občianstva a apolitizmus

Klient, slovenský štátny príslušník, sa na nás obrátil so žiadosťou o pomoc. Pred 2 rokmi na základe podvodu nadobudol rakúske štátne občianstvo, avšak po tom, ako rakúske úrady prišli na to, že išlo o podvodné nadobudnutie občianstva, toto mu odňali a klient sa stal apolitom.

  • Rok: 2020
  • Klient: fyzická osoba
  • Oblasť: právo EÚ

Riešenie​

V prvom rade sme sa zamerali na to, či naozaj išlo o podvodné nadobudnutie občianstva a či nenájdeme spôsob, ktorým by sme dokázali, že takéto konanie bolo legálne. Po neúspešnosti tohto kroku sme začali študovať rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdne dvora Európskej únie, kde sme aplikovali rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C-135/08 vo veci Janko Rottmann vs. Freistaat Bayern, kde sa Súdny dvor vyjadril,  že otázky týkajúce sa o nadobúdania a straty občianstva spadajú do právomoci členských štátov, avšak ak osoba pri tom stratí aj občianstvo EÚ, má právomoc zasiahnuť aj Súdny dvor, ktorý tu síce potvrdil, že je právom členského štátu rozhodnúť o odňatí občianstva, avšak jeho odňatie neznamená automatické nadobudnutie predchádzajúceho občianstva, čím sa osoba stane apolitom a takéto odňatie občianstva je neprípustné.

Následne sme aplikovali v súdnom konaní tento rozsudok a argumentovali ním, nakoľko aj napriek klientovmu podvodnému konaniu, ktoré malo za následok nadobudnutie rakúskeho štátneho občianstva, nie je možné klientovi odňať občianstvo, ak by  sa z neho stal apolit. Súd nám dal za pravdu, uznal argumentáciu predmetným prípadom, zrušil rozhodnutie orgánov o odňatí občianstva a ponechal mu rakúske občianstvo.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. Mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 748 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám