Povolenie od správneho orgánu

Klient sa na nás obrátil so žiadosťou o pomoc pri vydaní povolenia od správneho orgánu. Klient doručil správnemu orgánu potrebné dokumenty, avšak správny orgán ho opakovane kontaktoval s urgenciou doručenia ďalších dokumentov. Klient si nevedel dať rady, ktoré dokumenty sú chýbajúce a preto sa obrátil so žiadosťou na nás.

  • Rok: 2022
  • Klient: fyzická osoba
  • Oblasť: správne právo

Riešenie​

Po prevzatí klientovho prípadu sme v prvom rade preštudovali konkrétnu žiadosť o povolenie, či spĺňa zákonom predpísané náležitosti a následne sme sa oboznámili s relevantnými skutočnosťami týkajúcimi sa prípadu.

Následne sme analyzovali chýbajúce dokumenty, priamo sme kontaktovali príslušný správny orgán, ktorý nás oboznámil so svojimi požiadavkami a dohodli sme sa na najlepšom a najrýchlejšom postupe. Vypracovali sme potrebnú dokumentáciu, doručili sme ju správnemu orgánu a ten pred uplynutím zákonom stanovenej lehoty vydal stavebné povolenie.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. Mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 748 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám