Neoprávnené užívanie pozemku zo strany suseda

Klient nás oslovil so žiadosťou o pomoc s tým, že jeho sused, majiteľ taxislužby neoprávnene užíva časť jeho pozemkov tým, že na ňom už viac ako rok parkuje firemné autá a odmieta upustiť od tohto konania.

  • Rok: 2021
  • Klient: fyzická osoba
  • Oblasť: občianske právo

Riešenie​

V rámci úvodnej konzultácie sme sa oboznámili s klientovým prípadom, na základe listu vlastníctva nám preukázal, že predmetné pozemky sú v jeho vlastníctve a že sused už viac ako rok využíva jeho pozemky ako parkovisko, pričom toto užívanie je bezprávneho dôvodu a odmieta od tohto konania upustiť. Následne sme analyzovali a prekonzultovali v rámci kancelárie klientove možnosti a na ďalšom stretnutí sme mu ich predstavili. Po následnej konzultácii s klientom došlo k voľbe riešenie, ktoré považujeme na najvhodnejšie a ktoré zároveň klientovi vyhovovalo.

V prvom rade sme zvolili rade cestu mimosúdnej dohody, pričom sme susedovi doručili predžalobnú výzvu na zdržanie sa konania, na ktorú reagoval a časť firemných áut z pozemku klienta preparkoval. Avšak dve autá taxislužby zostali na klientovom pozemku zaparkované, pričom sused nereagoval na ďalšie mimosúdne výzvy a preto sme sa rozhodli spísať žalobu a podať ju na príslušný okresný súd. Počas celého konania sme zastupovali klienta, každý krok bol s klientom vopred konzultovaný a súdu sme predkladali relevantné dôkazy a argumentáciu v prospech klienta, pričom súd rozhodol v náš prospech a sused  bol povinný upustiť od protiprávneho konania a navrátiť pôvodný stav.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. Mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 748 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám