Obhajoba v trestnom konaní

Klient sa na nás obrátil so žiadosťou o zastupovanie v súdnom konaní, v ktorom bol obvinený z trestného činu proti majetku, pričom v obžalobe prokurátor navrhoval trest odňatia slobody vo výške minimálne 8 mesiacov.

  • Rok: 0000
  • Klient:XXXX
  • Oblasť: XXXX

Riešenie​

Počas úvodnej konzultácie sme sa oboznámili zo skutkovými okolnosťami prípadu aj s právnou kvalifikáciou obsiahnutou v obžalobe. S klientom sme sa zhodli na tom, že dôkazy proti nemu sú veľmi presvedčivé a popieranie viny by nebolo efektívne a preto sme sa dohodli, že sa zameriame na jednanie o čo najnižšom treste. V rámci nášho tímu sme prekonzultovali všetky možnosti klienta, podrobne analyzovali všetky poľahčujúce okolnosti a fakty, ktoré by klientovi znížili trest a následne sme všetky tieto riešenia predstavili klientovi a po dohode s ním zvolili najvhodnejší postup.

Na základe dôkladne pripraveného postupu a množstvu poľahčujúcich okolností súd uložil klientovi len podmienečný trest, pričom po uplynutí skúšobnej doby sme klienta zastupovali aj v konaní o osvedčení sa v skúšobnej dobe, kde prokurátor rozhodol, že klient sa osvedčil, keďže viedol riadny život a vydal uznesenie o osvedčení, ktoré doručil našej kancelárii, ako právnemu zástupcov klienta. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia sa na klienta hľadí tak, ako keby nikdy nebol odsúdený a odsúdenie nebude figurovať vo výpise z registra trestov.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. Mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 748 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám