Zvýšenie výživného na maloletého syna​

Klientka, matka maloletého, nás oslovila so žiadosťou o pomoc pri príprave návrhu na zvýšenie výživného na maloletého syna, nakoľko od posledného rozhodnutia o výške výživného došlo k zmene pomerov maloletého, vzrástli bežné náklady na maloletého a zmenil sa mu zdravotný stav.

  • Rok: 2021
  • Klient: fyzická osoba
  • Oblasť: rodinné právo

Riešenie​

Po úvodnej konzultácii a oboznámení sa s rozhodujúcimi skutočnosťami a preukázaní zmeny pomerov maloletého a zmeny zdravotného stavu, s čím sú spojené vyššie výdavky matky, sme kontaktovali otca maloletého s cieľom mimosúdnej dohody o výške výživného. Otec na výzvu nereagoval a preto sme vypracovali návrh na zvýšenie výživného a podali ho na príslušnom okresnom súde. Súd stanovil hlavné pojednávanie, na ktorom sme sa zúčastnili a predkladali relevantné argumenty a dôkazy na preukázanie pravdivosti našich tvrdení a oprávnenosti zvýšenia výživného. 

V návrhu matka žiadala zvýšiť výživné, pričom súd v rozsudku priznal zvýšenie výživného len čiastočne a zaviazal otca doplatiť nedoplatok na výživnom formou mesačných splátok. Voči takémuto rozsudku sme v mene matky podali odvolanie, na ktoré reagoval otec svojim vyjadrením, v ktorom sa snažil vyvrátiť naše tvrdenia tvrdené v odvolaní. Rovnako ako matka, aj otec podal odvolanie, ku ktorému sme sa vyjadrili a snažili sme sa preukázať odôvodnenosť nášho nároku. Následne odvolací súd uznal odôvodnenosť nášho odvolania aj odôvodnenosť nároku na zvýšenie výživného a v opravnom konaní zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a priznal matke výživné v požadovanej výške.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. Mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 748 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám