Kúpa bytu bez rizika

Klient nás oslovil so žiadosťou o pomoc pri kúpe bytu, nakoľko si bol vedomý rizík spojených s touto transakciou, rozhodol sa zveriť túto kúpu našej kancelárii a ponúkli sme mu aj možnosť advokátskej úschovy.

  • Rok: 2021
  • Klient: fyzická osoba
  • Oblasť: právo nehnuteľností

Riešenie​

Po úvodnej konzultácii s klientom, na ktorej sme sa oboznámili s predmetom kúpy a výškou kúpnej ceny, sme si preverili právny a faktický stav nehnuteľnosti. Z katastra nehnuteľností sme si vyžiadali list vlastníctva, na základe ktorého došlo k prevereniu, či je predávajúci skutočným vlastníkom nehnuteľnosti a či nie je nehnuteľnosť zaťažená ťarchami. Po realizácii týchto krokov nasledovala fyzická obhliadka, na základe ktorej došlo k overeniu, či skutočný stav nehnuteľnosti zodpovedá stavu tvrdenému predávajúcim. Po tom, ako sme sa uistili, že predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti a že skutočný stav zodpovedá tvrdenému stavu, sme vypracovali návrh najvhodnejšieho postupu, tento sme predstavili klientovi a prebrali s ním konkrétne detaily postupu.

Následne sme vypracovali návrh na vklad do katastra nehnuteľností a prostredníctvom autorizácie zmluvy advokátom prebehlo overenie totožnosti a podpisov zmluvných strán. Potom sme zaplatili správny poplatok vo výške 18€ a elektronicky podali návrh. Klientovi sme poskytli možnosť advokátskej úschovy peňazí, ktorý u nás zložil do úschovy kúpnu cenu a počas celého katastrálneho konania, ktoré prebehlo bezproblémovo sme ho zastupovali. Katastrálny odbor má v prípade autorizovanej zmluvy lehotu 20 dní na vklad do katastra nehnuteľností, pričom v našom prípade lehota zostala zachovaná a do 19 dní bol vklad zrealizovaný. Na základe vkladu sme informovali klienta o zápise vkladu a peniaze z advokátskej úschovy boli vyplatené vopred dohodnutým spôsobom predávajúcemu.

KONTAKT

Napíšte nám

Naša advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj na území Českej republiky. Pri poskytovaní právnych služieb celý tím postupuje v súlade s etickými hodnotami a poslaním advokácie, pričom v oblastiach našej pôsobnosti  sa snažíme byť silným a dôveryhodným partnerom pre našich klientov.

ADRESA
PLANAVSKY & PARTNERS, s r.o.
1. Mája 52/18,
014 01 Bytča
Slovak Republic
PRACOVNÉ HODINY
Pondelok - Štvrtok
08:00 - 17:00 hod.

Piatok
08:00 - 15:00 hod.
TELEFÓN
+ 421 911 748 007
+ 421 41 20 20 007
EMAIL
info@planavskypartners.sk

Napíšte nám